Продуктът е добавен във Вашата количка.

Поръчка

Количката е празнаТези красиви места претворяват интересната и специфична цветна флора на планината в градската среда. Със своята раздвиженост и колорит те намират приложение в зелените площи за широко обществено ползване и в личните и вилни места. Скалният цветен кът се изгражда, като се моделира почвената и скална основа и се подбира, и разполага растителността.

  • Почвената основа - подходящи са песъкливите и водопропускливи почви, които осигуряват естествено дрениране. Теренът се оформя и представлява неголямо възвишение с полегати склонове към юг и изток, благоприятни за развитието на тревистите и храстови видове.
  • Скалната основа – камъкът е основният компонент на скалния цветен кът.За предпочитане са  шуплестите варовици, доломитите, разноцветните пясъчници и конгломерати. Избраният материл трябва да бъде необработен и еднороден. Композицията се изгражда чрез обединяване на скалните отломъци в масиви и групи, по подобие на естествения планински ландшафт. На места те могат да се разположат и единично, като плавен преход към равнинната част.
  • Растителността – използват се цветя, храсти иполухрасти, характерни за планинската растителност. Важно условие е да се съчетават такива видове, които осигуряват постоянен цъфтеж през пролетта, лятото и есента. За ефект през зимата се подбират видове с яркообагрени стъбла и вечнозелени пълзящи храсти.От значение е и височината, която достигат растенията. Най-високите се поставят в основата на скалния кът , като преход към околната среда. С изкачване по склоновете се поставят все по-ниски видове, като на върха, в гнезда между каменните масиви, се разполагат планински и почвопокривни видове

Растителни видове, подходящи за използване –

Многогодишни – Равнец, Метличина, Карамфил, Здравец, Гипсофила, Перуника, Лавандула, Перуника, Иглика и др.

Луковични – Минзухар, Кокиче, Синчец, Нарцис и др.

Почвопокривни – Седум, Семпервивум, различни папрати  Власатка, лавадина и др.


Следете статиите и информацията за цветя в блог категорията на нашия онлайн магазин за доставка на цветя BGFlorist.com